top of page

Sikkerhet – hva er det, hvordan oppnå det og hvordan vet du at du har det?


Bilde av teksten Sikkerhet - hva er det, hvordan oppnå det og hvordan vet du at du har det?

Det kan argumenteres for at sikkerhet er forskjellige ting for ulike personer. Uansett hva som er ditt utgangspunkt er det tre sentrale spørsmål som må adresseres.

Disse spørsmålene er: Hva er sikkerhet, hvordan oppnår vi sikkerhet, og hvordan vet vi at vi har den sikkerheten vi har bestemt oss for å ha? Alt du gjør innenfor dette fagfeltet bør være med å besvare ett eller flere av disse spørsmålene.

Dette foredraget som blant annet har blitt holdt på Næringslivets sikkerhetsråds sikkerhetskonferanse i 2009 forsøker å svare på disse tre sentrale spørsmålene.

Om foredraget

Sentrale momenter som vil bli adressert i foredraget er: Hva er sikkerhet og ikke minst hva skal det være for oss/meg, hvordan oppnår vi den sikkerheten vi ønsker, og sist men ikke minst, hvordan vet vi at vi har den sikkerheten vi har bestemt oss for å ha?

Det første av de tre spørsmålet er enkelt å stille, men det kan være komplisert å besvare. Noen av årsakene til dette vil bli berørt. Eksempler på dette er at individuelle og kulturelle forskjeller spiller en stor rolle nå dette spørsmålet skal besvares. Dette får ulike utslag i ulike sammenhenger. Som individer oppfatter vi den samme situasjonen forskjellig fra andre og vi velger å løse problemer forskjellig. Hva som oppfattes som farlig og hvordan denne faren skal håndteres blir derfor sentralt å avklare når beslutningen vil påvirke flere, som for eksempel i en virksomhet.

I tillegg kommer praktiske forskjeller. Ikke bare oppfattes problemet forskjellig, den kan også reelt være det. Dette må det tas hensyn til i besvarelsen av dette spørsmålet. Hva sikkerhet skal være for deg er derfor i høyeste grad et individuelt spørsmål.

Hvordan man skal gå frem for å oppnå den sikkerheten man har bestemt seg for å ha kan besvares på mange ulike måter. Det eksisterer ingen fasit. Alle virksomheter er forskjellige, har forskjellige forutsetninger og ønsker å oppnå forskjellige ting. Det er derfor ulike veier for ulike virksomheter. Det man imidlertid kan si er at noen veier passer bedre enn andre.

Det siste og kanskje det vanskeligste spørsmålet å besvare er hvordan vi vet vi er sikker, eller har den sikkerheten vi har bestemt oss for å oppnå. Noen har gått så langt som å si at dette ikke er mulig å svare på. Det er nok riktig at ingen kan forutse fremtiden, men det er mye vi kan gjøre for å redusere usikkerhetene rundt svaret på dette spørsmålet.

Realiteten er at sikkerhet ikke er i noen særstilling når det gjelder å forsøke å si noe om fremtiden. Eksempler på dette finner vi innen alle fagfelt i en virksomhet. Hvordan vet for eksempel produktutvikleren at produktet han skaper og markedsfører faktisk vil selge? Eller hvordan vet ledelsen at den finansielle strategien som velges for virksomheten faktisk vil lykkes? Svaret er at de vet ikke det, men ved å tolke ulike indikatorer så kan de redusere usikkerheten rundt hvordan fremtiden blir og kan påvirke fremtiden ved sine handlinger.

Med indikatorer menes informasjon om tilstanden til sentrale elementer. Eksempler på sentrale elementer innen sikkerhet er kvaliteten på ulike sikringstiltak og resultatet av tester og øvelser. For å identifisere og tolke slike slike indikatorer er det viktig å ha gode verktøy.

Last ned manuskriptet til foredraget her.

#Sikkerhet #Sikkerhetsteori #Foredrag

Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page