top of page

Tre sentrale spørsmål


Bilde av tre spørsmålstegn

Det kan argumenteres for at sikkerhet er forskjellige ting for ulike personer. Uansett hva som er ditt utgangspunkt er det tre sentrale spørsmål som må adresseres.

Alt du gjør innenfor dette fagfeltet bør være med å besvare ett eller flere av disse spørsmålene.

HVA ER SIKKERHET?

Det første av de tre spørsmålet er enkelt å stille, men det kan være komplisert å besvare. Det kan være flere årsaker til dette.

Det først vi må erkjenne er at individuelle og kulturelle forskjeller spiller en stor rolle nå dette spørsmålet skal besvares. Dette får ulike utslag i ulike sammenhenger. Som individer oppfatter vi den samme situasjonen forskjellig fra andre og vi velger å løse problemer forskjellig. Hva som oppfattes som farlig og hvordan denne faren skal håndteres blir derfor sentralt å avklare når beslutningen vil påvirke flere, som for eksempel i en virksomhet.

I tillegg kommer praktiske forskjeller. Ikke bare oppfattes problemet forskjellig, den kan også reelt være det. Dette må det tas hensyn til i besvarelsen av dette spørsmålet. Hva sikkerhet skal være for deg er derfor i høyeste grad et individuelt spørsmål.

I teorien kan vi også snakke om at sikkerhet er en absolutt verdi. Enten er du sikker, eller så er du det ikke. I den virkelige verden så snakker vi om grader av oppnådd sikkerhet. Dette er også et spørsmål om ressurser og størrelse.

HVORDAN OPPNÅ SIKKERHET?

Hvordan man skal gå frem for å oppnå den sikkerheten man har bestemt seg for å ha kan besvares på mange ulike måter. Det eksisterer ingen fasit. Alle virksomheter er forskjellige, har forskjellige forutsetninger og ønsker å oppnå forskjellige ting. Det er derfor ulike veier for ulike virksomheter. Det man imidlertid kan si er at noen veier passer bedre enn andre.

De ulike veiene eller tilnærmingene kan også beskrive som ulike skoler. Eksempler på slike skoler er kriminologi, statsvitenskap og risikohåndtering.

På et mer praktisk nivå gjelder det å finne den rette kombinasjonen av teknologiske, organisatoriske og menneskelige tiltak. Til dette kan man bruke sikringstrekløveret som ytterligere bryter disse tre hovedgruppene av tiltak ned i ulike undergrupper.

HVORDAN VET DU AT DU ER SIKKER?

Kanskje det vanskeligste spørsmålet å besvare er hvordan vi vet vi er sikker, eller har den sikkerheten vi har bestemt oss for å oppnå. Noen har gått så langt som å si at dette ikke er mulig å svare på. Det er nok riktig at ingen kan forutse fremtiden, men det er mye vi kan gjøre for å redusere usikkerhetene rundt svaret på dette spørsmålet.

Realiteten er at sikkerhet ikke er i noen særstilling når det gjelder å forsøke å si noe om fremtiden. Eksempler på dette finner vi innen alle fagfelt i en virksomhet. Hvordan vet for eksempel produktutvikleren at produktet han skaper og markedsfører faktisk vil selge? Eller hvordan vet ledelsen at den finansielle strategien som velges for virksomheten faktisk vil lykkes? Svaret er at de vet ikke det, men ved å tolke ulike indikatorer så kan de redusere usikkerheten rundt hvordan fremtiden blir og kan påvirke fremtiden ved sine handlinger.

Med indikatorer menes informasjon om tilstanden til sentrale elementer. Eksempler på sentrale elementer innen sikkerhet er kvaliteten på ulike sikringstiltak og resultatet av tester og øvelser. For å identifisere og tolke slike slike indikatorer er det viktig å ha gode verktøy.


Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page