top of page

Ny standard for teminologi


Bilde av åpen bok

Ord og uttrykk er viktig for at ulike parter skal kunne kommunisere. Standard Norge utga sommeren 2012 en ny standard for terminologi innen forebyggende sikkerhet. Dette er en standard som er spesielt rettet mot personer som jobber med å sikre verdier mot kriminelle og andre uønskede handlinger.

Flere av ordene som defineres her er ikke dekket tilstrekkelig av andre standarder. I tillegg så er noen av definisjonene annerledes enn hvordan andre definerer de samme ordene. Noen mener kanskje at det skaper forvirring å ha ulike standarder som definerer ord og uttrykk forskjellig. Til en viss grad er dette riktig, men. Dette er også svært viktig og nødvendig for å kunne utvikle fagområdet vårt at vi lager alternativer til forbedringer. Utarbeidelsen av flere standarder med ulik terminologi trenger ikke å være negativt. Det viktige er at man ved bruk av ulike ord og uttrykk refererer tydelig til hvilken kilde eller standard man bruker.

Sikkerhet og risiko er begreper og konsepter som brukes og forstås forskjellig av ulike faggrupper. Selv om forskjellene i mange sammenhenger er små kan de være svært viktige fordi de har forskjellige betydninger.

Standarden heter NS 5830:2012 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilstiktede uønskede handlinger – Terminologi. Standarden kan kjøpes på standard.no.

Prosessene standarden for teminologi er ment å gjelde for.


Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page