top of page

Ny standard for sikringsrisikoanlayse


Bilde av forsiden til NS 5832

Det eksisterer i dag mange ulike standarder og metoder for risikoanalyse. Det er mange ulike årsaker til at det eksisterer så mange ulike. En av årsakene er at risikoanalyser brukes innen for mange ulike fagfelt for å adressere mange ulike problemstillinger. Eksempler på ulike fagfelt som bruker risikoanalyser er økonomi, helsevesenet, industri, og ikke minst vår egen bransje.

De fleste standarder og metoder forholder seg til faktorene sannsynlighet og konsekvens for å gi et uttrykk for risiko. Når man skal beskrive risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger er ikke dette tilstrekkelig eller godt egnet. Innen forebygging av kriminelle og andre uønskede handlinger ser vi på tre sentrale faktorer; verdi, trussel og sårbarhet. Disse tre sentrale faktorene må derfor også adresseres i en risikoanalyse. Det argumenteres for at denne nye standarden gjør dette på en bedre måte enn andre standarder.

Viser for øvrig til foredraget Ny norsk standard i risikoanalyse for ytterligere informasjon.

Standarden NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse er nå utgitt og er tilgengelig på standard.no.

Her en liten smakebit om hva som venter:

Risikoanalysen er en del av risikohåndteringen som består av mange ulike tiltak som illustrert i figuren under. Se også innleggene om verifikasjon og risikohåndtering for mer informasjon.


Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page