top of page

Ny standard for sikringsrisikostyring


Bilde av forside NS 5831

Håndtere eller styre risiko knyttet til ulike uønskede hendelser og handlinger er sentralt for alle virksomheter og individer. For å lykkes kan det være avgjørende å gjøre dette på en strukturert måte.

Det eksisterer mange ulike styringssystemer som adresserer dette temaet. Allikevel er det mange individer og virksomheter som ikke har innført noen styringssystemer eller lignende.

Denne standarden er laget for dem som mangler en strukturert måte å håndtere risiko på. Den gjør det ved å beskrive et styringssystem som forklarer fremgangsmåte og hva som må gjøres og besluttes i de ulike trinnene.

Standarden NS 5831 Krav til sikringsrisikostyring er også en beskrivelse av et minimum av hva som bør kunne forventes av virksomheter i håndteringen av risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger.

Standarden understøtter også NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse.

Standarden er ferdig og er tilgjengelig på standard.no.

I figuren over vises noen av stegene i prosessen. Dette prosesshjulet er en variant av Demings kvalitetshjul.


Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page