top of page

Nytt kurs i sikringsrisikoanalyse


Etter lanseringen av de nye standardene NS 5831 Krav til sikringsrisikostyring og NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse starter nå arbeidet med å utvikle nye metoder for risikoanalyse og opplæring i disse.

Årsaken til dette er blant annet at standarden NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse ikke er en ferdig utviklet metode, men heller et rammeverk som sier noe om prosessen og hvilke faktorer som ulike metoder må forholde seg til.

Det er derfor en god nyhet at Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) setter opp kurs som vil gi kursdeltakerne en innføring i hvordan gjennomføre en sikringsrisikoanalyse basert på VTS-metodenTM.

Formålet med kurset er å forstå risikoanalysens plass i sikkerhetsarbeidet gjennom å kjenne til teori, ledende praksis og relevante standarder innen dette fagfeltet.

Videre er formålet å forstå prosessen fra behovet for informasjon oppstår til tiltak er besluttet innført. Dette inkluderer blant annet forankring hos beslutningstaker, utfordringer i planlegging og gjennomføring, samt analytiske utfordringer som menneskelige svakheter og usikkerhet i datagrunnlaget.

NSR gjennomførte første kurs 3.-4. desember 2014 med gode tilbakemeldinger:

"Hektisk og bra – mye til ettertanke"

"Svært godt kurs"

"Veldig bra!"

"Veldig bra med historisk, kontekstuell og akademisk tilnærming!"

Til nå har over 100 personer gjennomført kurset. Mer informasjon om kurset og påmelding kontakt Næringslivets sikkerhetsråd.

Du kan også se en kort innføring i kurset her:


Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page