top of page

Innføring i Etterretning og sikkerhet


Kursbeskrivelse

Få en innføring i hvordan den optimale sikkerhetsløsningen kan planlegges og operasjonaliseres på bakgrunn av ulike etterretningsprodukter som trusselvurderinger, omverdensanalyser og tidlig varslingssystemer.

Kunnskap om dette fagområdet er viktig for alle som jobber med forebyggende sikkerhet og beredskap.

Etterretning som metode og produkt understøtter sikkerhetsarbeidet ved å opplyse beslutninger når sikkerhetsstrategier og tiltak vurderes innført. Etterretning er også sentralt under en pågående operasjon ved å kontinuerlig redusere usikkerhet i løpende vurderinger. Etterretning er videre avgjørende for å kunne etablere tidlig varsling.

I dette kurset vil du lære hvordan etterretning som metode og produkt kan bli brukt til å finne de optimale sikkerhetsløsningene for din virksomhet gjennom å kjenne til teori og ledende praksis innen dette fagfeltet.

Du vil også lære hvordan man kan etablere et sikkerhetsprogram i en virksomhet hvor etterretning er en naturlig del. Under dette sikkerhetsprogrammet vil man kunne etablere og drifte ulike sikkerhetsprosjekter og operasjoner under en helhetlig tilnærming.

For mer informasjon kontakt Næringslivets sikkerhetsråd.

#Etterretning #Sikkerhet #Kurs #Opplæring

Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page