top of page

Roy Stranden

Roy er daglig leder av Proakt AS og jobber som sikkerhetsdirektør i Schibsted Media Group. Roy har i tillegg til over 25 års erfaring innen sikkerhet, en akademisk utdanning innen sikkerhet, risiko, beredskap, etterretning og terrorisme, i tillegg til å være sertifisert som CPP og CISM. Roy er også Fellow of the Security Institute.

roy.stranden@proakt.no

Please reload

bottom of page