top of page

Proakt AS er et selskap som ble opprettet av Roy Stranden i 2013. Formålet med selskapet er å dele kunnskap gjennom blant annet kurs i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd og å skrive og publisere bøker og andre tekster om forebyggende sikkerhet. 

Selskapet har ingen ansatte, men drives på fritiden av Roy Stranden. Roy kan kontaktes på roy.stranden@proakt.no

bottom of page