top of page

 

"Viten om sikkerhet for beskyttelse av verdier" 

Sikkerhet er noe mange er opptatt av og det finnes mange ulike beskrivelser og tilnærminger til begrepet og fenomenet. 

Denne nettsiden vil dele tanker og kunnskap om den delen som på engelsk betegnes som security. På norsk vil vi bruke begrepene forebyggende sikkerhet og kontraetterretning for å dekke dette fagområdet. 

Formålet er å skape og dele kunnskap. Dette skjer gjennom artikler som publiseres, eller som innlegg på sikringsbloggen. Artiklene er gjerne lengre mer formaliserte tekster som tidligere skoleoppgaver, men også tekster som tidligere er publisert andre steder. Her kan tekster fra andre forfattere også deles. Noen av artiklene er kun publisert på denne nettsiden. 

Tekster som publiseres på sikringsbloggen er kortere og mer rettet mot å spre tanker, ideer og kanskje oppdateringer om ting som skjer og som kan være interessant å vite. Til forskjell fra artiklene så åpnes det også opp for kommentarer i bloggen. 

bottom of page