top of page

Forebyggende sikkerhet

Sikkerhet er noe mange er opptatt av og det finnes mange ulike beskrivelser og tilnærminger til begrepet og fenomenet. 

Denne nettsiden vil dele tanker og kunnskap om den delen som på engelsk betegnes som security. På norsk vil vi bruke begrepene forebyggende sikkerhet og kontraetterretning. 

Formålet er å skape og dele kunnskap om fagområdet. Ledestjernen er derfor "viten om sikkerhet for beskyttelse av verdier". 

bottom of page