top of page
"Viten om sikkerhet for beskyttelse av verdier"

 

Et av vår tids paradoks er at det generelt aldri har vært tryggere å leve enn nå, men samtidig har vi kanskje aldri følt oss mer utrygge (Lars Fr. H. Svendsen, 2007). I tillegg er sikkerhet forskjellige ting for ulike mennesker, og man har ulikt behov til ulike tider. Dette er et krevende landskap å navigere i. Som en konsekvens av dette har behovet for kunnskap om sikkerhet også økt dramatisk de siste ti-årene. 

 

Denne nettsiden er etablert for å bidra til å øke kunnskapen om sikkerhet gjennom å dele artikler, skoleoppgaver og presentasjoner, i tillegg til å dele nyheter og informasjon om relevante aktiviteter. Dette er vårt bidrag til å utvikle sikkerhetsfaget til en profesjon, som bør være det langsiktige målet. 

 

Mottoet til Proakt er «Viten om sikkerhet for beskyttelse av verdier» som betyr for meg kunnskap om faget og være oppdatert på det som skjer. Denne nettsiden vil forsøke å hjelpe deg med begge deler.

 

 

 

bottom of page